top of page
Düşüncə - Vaqif Mustafazadə
00:0000:00

AZƏRBAYCAN DÖVLƏTİ

Ümümmilli lider / Prezident / Milli məclis / İcra həkimiyyəti / Məhkəmə həkimiyyəti / Dövlət rəmzləri / Diaspora komitəsi

AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ MƏHKƏMƏ HƏKİMİYYƏTİ

"Azərbaycan Respublikasında məhkəmə hakimiyyətini
ədalət mühakiməsi yolu ilə yalnız məhkəmələr 
həyata keçirirlər".

Konstitusiyanın 125-ci maddəsindən


İcra hakimiyyəti və qanunvericilik hakimiyyətinin qərarlarının Konstitusiyaya uyğun olmasına nəzarət edilməsini və Konstitusiyada nəzərdə tutulmuş digər səlahiyyətləri Konstitusiya Məhkəməsi həyata keçirir. 

2000-ci ildə Azərbaycanda məhkəmə sisteminin islahatı həyata keçirilmişdir. Appelyasiya Məhkəməsi, İqtisad Məhkəməsi, Ağır Cinayyətlər üzrə Məhkəmə yaradılmışdır. Ali Məhkəmə mülki, cinayət və digər işlər üzrə ali məhkəmə orqanıdır. 


KONSTİTUSİYA MƏHKƏMƏSİ

1997 ilin oktyabr ayında "Konstitusiya Məhkəməsi haqqında" Azərbayjan Respublikasının Qanunu qəbul edildi. 1998 ildə Konstitusiya Məhkəməsi təşkil olundu. 2002 ilin aprel ayında respublikada hakimlərin test imtahanı vasitəsilə işə götürülməsi tətbiq olunmağa başlandı. 2002 ilin avqustunda Konstitusiyaya edilmiş dəyişikliklərə görə hər bir şəxs Konstitusiya Məhkəməsinə mürajiət edə bilər.
Beləliklə 2002 ilin oktyabr ayında Azərbayjanda üçpilləli məhkəmə sistemi formalaşdı. Yeni, ikinji instansiya.

Ümümmilli lider / Prezident / Milli məclis / İcra həkimiyyəti / Məhkəmə həkimiyyəti / Dövlət rəmzləri / Diaspora komitəsi

bottom of page