top of page
Düşüncə - Vaqif Mustafazadə
00:0000:00

AZƏRBAYCAN DÖVLƏTİ

Ümümmilli lider / Prezident / Milli məclis / İcra həkimiyyəti / Məhkəmə həkimiyyəti / Dövlət rəmzləri / Diaspora komitəsi


 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MİLLİ MƏCLİSİ

"Azərbaycan Respublikasında qanunvericilik hakimiyyətini 
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi həyata keçirir."

Konstitusiyanın 81-ci maddəsi


125 deputatdan ibarət bir palatalı Milli Məclisin üzvləri majorital və proporsional sistemlər əsasında seçilirlər. 
Milli Məclisə seçkilər 5 ildən bir ümumi, bərabər və birbaşa seçki hüququ əsasında sərbəst səsvermə yolu ili keçirilir. 
Milli Məclisin indiki tərkibi 2000-ci il noyabrın 5-də seçilmişdir. 
Azərbaycan Respublikasında hakimiyyət bölgüsü qüvvədədir və Milli Məclis öz səlahiyyətlərinə aid məsələlər üzrə qanunlar və qərarlar qəbul edir ki, həmrin sənədlərdə icra hakimiyyəti və məhkəmə orqanlarına konkret tapşırıqlar nəzərdə tutula bilməz. 

Azərbaycan parlamenti dünyanın qabaqcıl ölkələrinin qanunverici orqanlarının təjrübəsini öyrənir. Parlament nümayəndələri Avropa Şurası sessiyalarında dəfələrlə iştirak etmişdilər. Parlamentin qəbul etdiyi qanunlar əsasında Azərbaycanda siyasi, iqtisadi, hüquqi, demokratik islahatlar həyata keçirildi.

Konstitusiyanı daha da demokratikləşdirmək məqsədilə Prezident Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 2002 il avqust ayının 24-də ümumxalq referendumu keçirildi. Keçirilmiş referendum əasında Konstitusiyaya 39 dəyişiklik edildi. Bu dəyişiklərə əsasən Milli Məclisə seçkilər daha da demokratikləşdirildi, "Mojaritar və proporsional" seçki sistem ləğv edildi, ümumi "mojaritar" seçki sistemi müəyyən olundu.

 

www.parliament.az

Ümümmilli lider / Prezident / Milli məclis / İcra həkimiyyəti / Məhkəmə həkimiyyəti / Dövlət rəmzləri / Diaspora komitəsi

bottom of page