top of page
Düşüncə - Vaqif Mustafazadə
00:0000:00

AZƏRBAYCAN DÖVLƏTİ

Ümümmilli lider / Prezident / Milli məclis / İcra həkimiyyəti / Məhkəmə həkimiyyəti / Dövlət rəmzləri / Diaspora komitəsi

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ İCRA HAKİMİYYƏTİ

"Azərbaycan Respublikasında icra hakimiyyəti Azərbaycan 
Respublikasının Prezidentinə mənsubdur."

Konstitusiyanın 99-cu maddəsi


Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ali icra orqanıdır.


Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin tərkibinə Azərbaycan Respublikasının Baş naziri, onun müavinləri, nazirlər və başqa mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının rəhbərləri daxildirlər. 


Yerlərdə İcra hakimiyyətini yerli icra hakimiyyətlərinin başçıları həyata keçirirlər.

Ümümmilli lider / Prezident / Milli məclis / İcra həkimiyyəti / Məhkəmə həkimiyyəti / Dövlət rəmzləri / Diaspora komitəsi

bottom of page